Skärmavbild 2018-10-10 kl. 16.43.48.png

Valkampanjanalys

Fi Stockholm - Kommunvalet 2018

Sammanfattning

Fi Stockholm behöll stockholmarnas förtroende och säkrade sina tre mandat i kommunfullmäktige, trots ett rekordlågt stöd för Feministiskt initiativ nationellt. Detta var en stor framgång. 


Enkätsvaren från våra väljare visar att de flesta valde att lägga sin röst på Fi i Stockholm för att de har varit nöjda med den politik som Fi har fört i kommunen under mandatperioden och för att de har högt förtroende för de politiker som representerar Fi lokalt. Under de fyra år som Fi har varit med och styrt staden har partiet drivit igenom viktiga satsningar som fått stor uppmärksamhet i Stockholm och politikerna har haft möjlighet att knyta många kontakter och etablera sig i staden. Fi Stockholm har kunnat visa på faktisk politik vi har fått igenom och samtidigt presentera konkreta vallöften under valkampanjen, vilket har gjort Fi Stockholm tydliga och trovärdiga. 


Fi Stockholm var tidigt ute med att belysa vikten av att Fi sitter kvar i staden, både för möjligheten till ett vänsterstyre och för att säkerställa att Fi kan fortsätta driva feministisk och antirasistisk politik i Stockholm. Valledningen strategiska val att sätta “Rösta feministiskt i kommunvalet” som huvudrubrik för kampanjen var således en viktig avvägning och i linje med hur många väljare tänkte.


Fi har generellt tappat i förtroende bland väljarna. Nedgången har ett flertal orsaker bland annat det parlamentariska läget och ett antal mediala misslyckanden. Fi Stockholm hade möjlighet att bygga upp förtroendet för partiet lokalt både under mandatperioden och i valkampanjen. Att Fi Stockholm hade en reell chans till parlamentarisk inflytande var också en viktig faktor för resultatet.  


En annan avgörande faktor under valkampanjen var att valledningen hade fullt mandat från styrelsen i Stockholm att bygga en valorganisation som var flexibel och som kunde reagera snabbt på aktuella händelser som var relevanta i det politiska samtalet. Vi hade en tydlighet i hela den politiska kommunikationen där vi arbetade aktivt med att konkretisera och fokusera på den politik där vi hade starkt förtroende. Att vi var specifika, valde tre politikområden, lyfte våra politiker i relation till dessa och fanns med i det politiska samtalet gjorde oss begripliga för väljarna. Det fanns en röd tråd som gick att följa och som byggde på förtroende, stabilitet och trovärdighet.