Fi stockholms styrelse

Kontakta styrelsen: styrelsen@fistockholm.se

 
Ordförande - Malin Ericson   malin.ericson@feministisktinitiativ.se

Ordförande - Malin Ericson
malin.ericson@feministisktinitiativ.se

 

Vice ordförande:

Lisa Palm

Kassör:

Ellen Wickberg Månsson

Styrelseledamöter:

Giggi Skyering

Frida Olsson

Lina Zavalía

Hanna Wigerdal

Miriam Grant King