Nominera dig själv eller någon annan till Fi Stockholms styrelse.png

Nominera dig själv eller någon annan till Fi Stockholms styrelse för året 2019!
Nu letar Fi Stockholms valberedning efter antirasistiska feministiska stjärnor som vill leda Fi Stockholms arbete framåt. Vi söker en ordförande, vice ordförande, flera ledamöter och en kassör. Sista dag att kandidera är den 10 januari 2019. Styrelsen väljs på årsmötet 23 februari.

Mer information om uppdraget:
Fi Stockholm är en kommunförening med flertalet lokalavdelningar runt om i Stockholms stad. Styrelse leder medlemsföreningens arbete och har ett nära samarbete med politiker och anställda Fi i Stockholms stadshus. Fi Stockholm har en anställd verksamhetsledare på sitt medlemskansli som styrelsen är arbetsgivare för.

Ansvarsfördelningen i styrelsen är uppdelat i ett övergripande ansvar mellan ordförande, vice ordförande och kassör. Varje enskild ledamot har särskilt ansvar för ett specifikt område. Uppdraget som styrelseledamot tar mellan 4–15 timmar i veckan beroende på vilken roll och/eller ansvarsområde du har. Styrelsen sammanträder cirka en gång i månaden och deltar vid medlemsmöten och andra aktiviteter som arrangeras.

Har du några frågor så hör av dig till:
valberedning-staden@fistockholm.se

IMG_5516red.JPG