Välkommen på Fi Stockholms medlemsmöte
10 oktober 2018

Vi börjar med ett kort beslutsmöte där vi väljer personer till politiska uppdrag i Stadshuset. Sedan fortsätter vi med ett samtal om politiken, framtiden och alla möjligheter att engagera sig. Vi bjuder på något lätt att äta! 

Tid: Onsdag 10 oktober, kl. 18–20
Plats: Fi-lokalen, Kungsholmsgatan 8
Tillgänglighet: Tillgängligt för rullstol. Hörselslinga finns inte. Teckentolk kommer att finnas. För mer info mejla styrelsen@fistockholm.se
Kommunikationer: T-bana Rådhuset, buss 54 hållplats Pipersgatan eller 5–10 minuters gång från T-centralen.

Anmäl dig till mötet på https://goo.gl/YtzEE1. Om du har några frågor kan du mejla styrelsen@fistockholm.se. Välkommen! 

Dagordning för beslutsmöte

1.     Mötets öppnande

2.     Val av mötesordförande

3.     Val av mötessekreterare

4.     Val av två (2) justerare tillika rösträknare

5.     Fastställande av röstlängd

6.     Mötets behöriga utlysande

7.     Godkännande av dagordningen

8.     Presentation av kandidater till politiska poster

9.     Valärenden

a.     Val av representanter politiska poster

10.  Övriga frågor

11.  Mötets avslutande