Back to All Events

F! Hägersten Liljeholmen

Välkommen på möte med F! Hägersten Liljeholmen!

25 okt kl 17-18 möte på Biblioteket på Telefonplan och sedan går vi vidare till Nämndmöte kl 18 på Telefonplan. Information om nämndmötet finns här: http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stadsdelsforvaltningar/

Handlingar inför mötet finns här: http://insynsverige.se/stockholm-hagerstenliljeholmen

Till mötet den 25 okt ska alla ha tagit med sig förslag på en lokal-politisk fråga som vi skulle kunna arbeta vidare med. Vi ska också fundera på något utåtriktade aktivitet som vi är sugna på att göra under höste: tex panelsamtal, debattinlägg eller annat.

På mötet ska vi ta beslut kring vilken lokalpolitiskt fråga vi ska driva samt vilken utåtriktad aktivitet vi ska göra.

Kommande möten:

14 nov 18-20 Lokalgruppsmöte på Vattenledningsvägen 20.

22 nov Nämndmöte kl 18-20 för den i gruppen som vill gå

5 dec Lokalgruppsmöte kl 18-20 på Vattenledningsmöte 20

20 dec Nämndmöte kl 18 för den i gruppen som vill gå