Back to All Events

Ny temagrupp: Utbildningsgruppen

  • 8 Kungsholmsgatan Stockholm, Stockholms län, 112 27 Sweden (map)

Är du intresserad av lokal utbildningspoltik på kommunal nivå?

F! Stockholm har en ny temagrupp: Utbildningsgruppen

Första mötet är den 3 oktober kl 18.00-20.00 på Kungsholmsgatan 8.
Tillgänglighet: Lokalen är tillgänglig för rullstol. Hörselslinga finns inte.

Utbildningsgruppen söker medlemmar!
Vi söker F! medlemmar/sympatisörer som är intresserade av att utveckla F!:s politik för en bra förskola och skola i Stockholms stad.

Vi söker alla som är intresserade av utbildningspolitik. Kanske har du särskilda erfarenheter genom att ha jobbat i skolan eller förskolan (lärare, vaktmästare, barnskötare, fritidspedagog, skolhälsa, ledning, assistent, bibliotekarie osv) eller har annan anknytning till verksamheten, eller så tycker du helt enkelt att utbildningspolitik är en viktig fråga!

Vi kommer att träffas regelbundet under hösten och följa arbetet i stadsdelsnämnderna och i Utbildningsnämnden. Vi kommer också arbeta med motioner inför F!:s kongress som är i början på 2019 inom utbildningspolitiken.

Anmäl ditt intresse till: Inger Rindsjö inger_rindsjo@hotmail.com eller kom på vårt möte.

Alla hälsas välkomna!