Stöd oss ekonomiskt 

Fi Stockholm är alltid i behov av bidrag och ekonomiskt stöd. Stöd oss gärna!

Valfond: 123 254 98 89

Bankgiro: 448-7849